Logo
Print this page

Τι είναι το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ II»

Το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ II, είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020. Το αντίστοιχο παλαιότερο πρόγραμμα, του ΕΣΠΑ 2007-2013, έχει συμβάλλει τα μέγιστα, στην Ενεργειακή αναβάθμιση χιλιάδων κατοικιών στη χώρα μας, με άμεσο αποτέλεσμα, την Εξοικονόμηση ενέργειας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ενοίκων κάθε κατοικίας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μία ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου, επιφέρει ΑΜΕΣΗ εξοικονόμηση ενέργειας, της τάξης έως και του 75%.

Το ύψος της δωρεάν χρηματοδότησης ξεκινάει από το 25% της δαπάνης της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου, και φθάνει έως και το 70% αυτής, ανάλογα με τα εισοδήματα του ιδιοκτήτη ή επικαρπωτή του κάθε κτιρίου, σε συνδυασμό με τον αριθμό των προστατευόμενων μελών του.

Μέσω του προγράμματος χρηματοδοτούνται οι εξής εργασίες:

01ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

02ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

03ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ με χρήση Α.Π.Ε.

04ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ (τέντες – πέργκολες – στόρια)

05ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣ

06ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Ποιους αφορά…

  • Στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ, μπορεί να ενταχθεί κάθε νόμιμη κατοικία ενεργειακής κατηγορίας μικρότερης ή ίσης από την Δ, ανεξαρτήτως εμβαδού και χρόνου κατασκευής, υπό την μόνη προϋπόθεση, να είναι η ΚΥΡΙΑ κατοικία του ενδιαφερομένου.
  • Στο πρόγραμμα εντάσσονται όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ατομικό εισόδημα έως 40.000 € ή οικογενειακό εισόδημα έως 50.000 €. Ανάλογα με το εισόδημα του κάθε ενδιαφερόμενου και τον αριθμό των προστατευόμενων από αυτόν μελών, προσαρμόζεται και το ποσοστό χρηματοδότησης των εργασιών που θα εκτελεστούν στο ακίνητό του.

Ποια η διαδικασία...

  • Ο κάθε ενδιαφερόμενος, απευθύνεται στην εταιρεία μας, συμπληρώνοντας την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ή ερχόμενος στα γραφεία μας και ενημερώνεται ΑΜΕΣΑ εάν πληρεί τα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ στο ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ.
  • Εάν πληρεί τα κριτήρια, υποβάλλουμε την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ στο σύστημα του ΥΠ.ΕΝ.
  • Με την θετική απάντηση του ΥΠ.ΕΝ, προχωρούμε στην επί τόπου καταμέτρηση των εργασιών και την έκδοση του 1ου Ενεργειακού Πιστοποιητικού.
  • Στη συνέχεια αναρτούμε στο ΥΠ.ΕΝ. τις απαραίτητες παρεμβάσεις, τον ενεργειακό στόχο αυτών καθώς και το κόστος τους.
  • Με την οριστική υπαγωγή της αίτησης στο πρόγραμμα, ξεκινάει ΑΜΕΣΑ η εκτέλεση των εργασιών από την εταιρεία μας.
  • Με την ολοκλήρωση αυτών, εκδίδουμε το 2ο Ενεργειακό πιστοποιητικό και συλλέγουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία αποστέλλουμε στο ΥΠ.ΕΝ.

Ποια τα μειονεκτήματα...

Από την μέχρι σήμερα εμπειρία μας, εντοπίσαμε τρία βασικά προβλήματα λειτουργίας του προγράμματος.
1. Το πλήθος των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε διάφορα στάδια του προγράμματος και την σύνθετη και χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία.

2. Όταν οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό του προγράμματος, το πρόγραμμα θα «κλείνει αυτόματα». Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων και ολοκλήρωσης των διαδικασιών, είναι ΠΙΕΣΤΙΚΟΣ.

3. Η πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην χρηματοδότηση των εκτελεσμένων εργασιών. Ειδικά το δεύτερο πρόβλημα, είναι πολύ σημαντικό μιας και ο εκάστοτε ιδιοκτήτης κτιρίου, καλείται να προκαταβάλλει το κόστος των εργασιών που θα εκτελέσει, και να περιμένει να πάρει τα χρήματα του, έως και 18 μήνες αργότερα.

και αυτή είναι η δικιά μας λύση!!!

 

Με όπλο την εμπειρία και την τεχνική μας κατάρτιση, σας προσφέρουμε την ΑΠΟΛΥΤΗ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ υποστήριξη στην ένταξη του ακινήτου σας στο ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ και την ολοκλήρωση όλων των εργασιών με ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ και ΣΥΝΕΠΕΙΑ.

Αναλαμβάνουμε το σύνολο της διαδικασίας και συγκεκριμένα :
- Τον έλεγχο πληρότητας των κριτηρίων ένταξης.
- Την συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
- Την υποβολή της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ και την παρακολούθηση της διαδικασίας.
- Την έκδοση των απαιτούμενων Ενεργειακών πιστοποιητικών.
- Την υλοποίηση όλων των παρεμβάσεων, με Επαγγελματισμό και συνέπεια.


Εμείς αναλαμβάνουμε :
Τη Γραφειοκρατία – Τη Διαδικασία – Την Κατασκευή!!!
Εσείς απολαμβάνετε :
Επαγγελματική εξυπηρέτηση – Ποιότητα κατασκευής – Εξοικονόμηση Ενέργειας ΑΜΕΣΑ, έως 75%!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ © All rights reserved. • ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
Κατασκευή Ιστοσελίδων Andersons

Για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης χρησιμοποιούμε Cookies όπως περιγράφεται στην Πολιτική Χρήσης Cookies